Velkommen   Danimarka’ya görevli olarak mı atanacaksınız, ya da yüksek düzeyde ve kısa zamanda süratle Danca konuşmayı, okuma ve yazmayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Kişisel, özel ve gruplara dersler düzenlenir.

Deneyimli iki dilli öğretmenlerimiz dersleri, kursiyerlerin kişisel ihtiyaç ve isteklerine uygun şekilde hazırlar.

Dil derslerinde dil bilgisinin yanı sıra, kursiyerlerin kelime hazineleri genişletilir, okuma ve yazma becerileri geliştirilir.

Derslerde kursiyerlere Danimarka kültürü, günlük yaşam, ülkenin tarihi, devlet yapısı ve kamu sistemi konularında da genel bilgiler verilir.