Velkommen  
Navn:   Asli Kivaner Gørslev
     
Uddannelse    
     
2007 – 2009   Translatør og tolk i tyrkisk fra CBS.
1991 – 1997   Cand. merc. i afsætning og erhvervsøkonomi fra Handelshøjskolen i København.
    Hovedopgaven er udarbejdet omkring de danske virksomheders indtræden på det tyrkiske marked samt kultur og informationers rolle i denne sammenhæng.
1994 – 1994   Indenrigsministeriets tolkeeksamen i juridisk-, social- og medicinsk terminologi samt aktuel viden og videnskab.
1988 – 1991   Civil økonom (HA-eksamen) fra CBS.
1986 – 1987   Handelsskoleeksamen (HH-eksamen) fra Niels Brock Handelsskole.
1985 – 1985   Justitsministeriets tolkeeksamen i juridisk terminologi
1982 – 1985   Studentereksamen fra Johannesskolen
1977 – 1980   Student fra Yükseliş Koleji – Ankara
     
Erhvervserfaring    
     
1985 – Til dags dato   Freelance translatør og tolk i tyrkisk.
2007 – 2009   Medstifter og daglige leder af "Københavns Tolkeformidling", der engagerede 150 tolke og ydede tolkeservice i alle verdenssprog
1993 – 2007   Konsulent, foredragsholder, kulturformidler og underviser
i sprogene dansk og tyrkisk, samt emnerne dansk arbejdsmarkedet, ændringer i arbejdsmarkedsloven, udarbejdelse af virksomhedsplaner, etablering af nye virksomheder, motivering og aktivering af udenlandske medarbejdere i Danmark, politiske og sociale struktur i Danmark samt integration.
1994 – 1997   Kulturformidler, rådgiver og tolk for Indenrigsministeriet
2. sekretariatskontor, Internationale kontor, Juridiske kontor og Direktoratet for Udlændinge.
1991 – 1996   Salgs- og markedsføringsansvarlig for restaurationskæden Hereford Steak.
1992 – 1993   Konceptudvikler og deltagelse i iværksætterteamet for månedsmagasinet ”DYK”.
     
Tillidsposter    
     
2008 – 2009   Næstformand i bestyrelsen for Københavns Tolkeformidling.
2004 – 2005   Medlem af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens diskussions og rådgivnings gruppe.
Gruppen arbejdede med at forbedre tilrettelæggelsen af den danske integrationsindsats for derigennem forbedre integrationen af udlændinge i det danske samfund og arbejdsmarked.
2003 – 2004   Medlem af tidligere integrationsminister, Bertel Haarders diskussions og rådgivnings gruppe.
Gruppen stod for nytænkning, idé udvikling og diskussion af integration relateret problemer i Danmark samt planlæggelse af integrations fremmende indsats for udlændinge i det danske samfund og arbejdsmarked.
1997 – 2003   Foredragsholder.
Med baggrund i min hovedopgave fra CBS, mine personlige og erhvervsmæssige erfaringer, har jeg afholdt forskellige foredrag, deltaget i konferencer og paneler bl.a. for Ministeriet for Ligestilling, Integrationsministeriet, Ligestillingsudvalget, Borgmesteren i Ballerup Kommune, Kvindeligt Arbejder Forbund (KAD), Roskilde Universitets Center (RUC), Daghøjskolen i Roskilde m.fl.