Velkommen  

I forbindelse med tolkninger tages der udgangspunkt i Justitsministeriets retningsregler for honorering af tolke.

Vedrørende simultant tolkning og specielle opgaver aftales honoraret individuelt, forud for projektets opstart.

Skriftlige opgaver honoreres efter tekstens sværhedsgrad og længde. Send derfor venligst informationer om opgavens art, tekstens indhold og andre relevante oplysninger via nedenstående e-mail, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet med et tilbud.